Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χρήστος Μέτιος

   Κομοτηνή, 20 Νοεμβρίου 2017
    Αριθ. Πρωτ.: οικ.5114
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Πληροφορίες: Ευγενία Εξακοΐδου
Ταχ. Δ/νση: Γ. Κακουλίδη 1 - 69132 Κομοτηνή
Τηλ: 25313 - 52150
Προς
Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: «Πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης»


Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την αριθ. 36684 & 36685/27.10.2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και παρακαλούμε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.


Ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΧρήστος Μέτιος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
                    ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26-11-2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ εἶναι συμπαθής ἡ περίπτωση τοῦ Ἰουδαίου ἄρχοντα, πού ἔχοντας τηρήσει ἀπό τή νεότητα του ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Νόμου, ρωτᾶ τὸν Ἰησοῦ τί τοῦ μένει ἀκόμη γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν αἰωνιότητα. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι καταλυτική, γνωρίζοντας τί κρατᾶ συνήθως τόν ἄνθρωπο γερά δεμένο στήν γῆ: «Ἕνα ἀκόμη σοῦ λείπει. Πούλησε ὅλα ὅσα ἔχεις καὶ δῶσε τὰ χρήματα στοὺς φτωχούς, καί ἔτσι θά ἔχεις θησαυρό κοντά στόν Θεό, καὶ ἔλα νὰ μὲ ἀκολουθήσεις».
Δέ χωράει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Ἰουδαῖος αὐτός ἄρχοντας ἦταν εὐσεβής ἄνθρωπος, ἐφόσον τήροῦσε τόν Νόμο καί εἶχε μέσα του τήν ἐπιθυμία τῆς τελειότητας. Ὁ λόγος ὅμως τῆς Π. Διαθήκης καταλήγει, ὁλοκληρώνεται καί κορυφώνεται στό Χριστό, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει τήν ἀπόλυτη ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.
Ἡ ἀπαίτηση αὐτή δέν συνίσταται μόνο στὴν τήρηση κάποιων βασικῶν ἐντολῶν, ἀλλὰ στὴν πλήρη ἀποδέσμευση ὅλου τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ γήϊνα καὶ τὴν ἕνωσή του μὲ τὸν Θεό. Ἡ στάση τοῦ Ἰουδαίου ποὺ λυπήθηκε βαθύτατα γιὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔφυγε μὴ μπορώντας νὰ τὴν ἀκολουθήσει, δείχνει πόσο δύσκολο εἶναι νὰ δοθεῖ κανεὶς ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό. Μαρτυρεῖ ἐπίσης πόσο εὔκολο εἶναι νά δημιουργηθεῖ μιά ψεύτικη ἱκανοποίηση μέσα στή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, ἱκανοποίηση πού προέρχεται ἀπό τήν τήρηση ὁρισμένων, ἔστω βασικῶν ἐντολῶν.
Πιστεύει κανεὶς ὅτι ἐξόφλησε τοὺς λογαριασμούς του μὲ τὸν Θεὸ μὲ τὸ νὰ τηρήσει μερικὲς τυπικὲς διατάξεις, μέ τό νά ἀκολουθήσει κανονικά ὅλες τίς νηστεῖες, μέ τό νά ἐκκλησιάζεται συχνά, μέ τό νά μήν εἶναι παραβάτης τῶν βασικῶν ἐντολῶν.
Σέ μιά κρίσιμη ὅμως στιγμή τῆς ζωῆς του πού καλεῖται νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ στὰ χρήματά του, τίς ἀνέσεις του, δὲν θυσιάζει τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἀποκαλύπτοντας ἔτσι ὅτι ἡ θρησκευτικότητά του καλύπτει μόνο ἕνα μέρος τῆς ζωῆς του καί ὄχι στό σύνολό της, καί ὄχι ὅλο τό βάθος της, ὅτι συνίσταται στήν ἀνώδυνη τήρηση τῶν ἐντολῶν καί ὄχι στήν ὀδυνηρή ὑποταγή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου στήν ἀπόλυτη ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστός δὲν κατηγορεῖ τὸν εὐσεβὴ συνομιλητή του Ἰουδαῖο γιὰ ὅ,τι ἔκανε, ἀλλὰ γιὰ ὅ,τι παρέλειψε νὰ κάνει. Δέν τόν κατακρίνει γιά τίς ἀρετές του, ἀλλά γιατί βλέπει ὅτι αὐτές δέν ἐντάσσονται στό ὁλοκληρωτικό δόσιμο του στόν Θεό, ἀλλά εἶναι μεμονωμένες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ἄν καί κατά πάντα σωστές καί ἀξιέπαινες.                             


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

  
       Ἱερά Μητρόπολις
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
       Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7
                 691 00   Κομοτηνή
      τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439
           e-mail: immkom@otenet.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ


·       Σάββατο,25/11/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-     
                      πρωΐ                   ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἰμέρου.


·       Σάββατο,25/11/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
                      6:00 μ.μ.             λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου 
                                                   Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.


·       Κυριακή,26/11/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-     
                      πρωΐ                   ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.


·       Κυριακή,21/11/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν Δοξο-
                      11:00 π.μ.            λογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως στόν Ἱερό
                                                    Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·       Τετάρτη,29/11/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ κατά τήν τελε-     
                      9:00 μ.μ.             σομένη Ἱερᾷ Ἀγρυπνίᾳ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
                                                  Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
                                                  Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών η 25η ΝοεμβρίουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών η 25η Νοεμβρίου
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε τη σημερινή ημέρα ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Ο Δήμος Κομοτηνής, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της υποστήριξης των γυναικών, λειτουργεί τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και πολλαπλών διακρίσεων, όπου παρέχεται ασφαλή διαμονή και ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, οι οποίοι, έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική. Επιπλέον, ο Ξενώνας διεύρυνε τις υπηρεσίες του και δέχεται γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν υποστεί πολλαπλές διακρίσεις, όπως γυναίκες άνεργες, μονογονείς, ΑμΕΑ, με στόχο την ενδυνάμωση και την επανένταξή τους στην κοινωνία. Ο Ξενώνας από την αρχή της λειτουργίας του έως και σήμερα έχει φιλοξενήσει 94 άτομα, γυναίκες και παιδιά.
Ενόψει, της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ο Ξενώνας του Δήμου Κομοτηνής, διοργανώνει και συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τη βία κατά των γυναικών.
Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, τα στελέχη του Ξενώνα, συμμετείχαν σε εκδήλωση- ομιλία που διοργάνωσε η ΧΕΝ Κομοτηνής με θέμα: «Προστασία από το φόβο, προστασία από τη βία». Επιπλέον, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.
Ο Ξενώνας διοργανώνει σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής και το Europe Direct τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου.
 Συγκεκριμένα, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, το προσωπικό του Ξενώνα θα βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής από τις 10:00 έως τη 13:00, με στόχο τη διανομή έντυπου υλικού, προς ενημέρωση των πολιτών. 
Την ίδια ημέρα στις 19:00, το προσωπικό του Ξενώνα, θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση-ομιλία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Αλεξανδρούπολης, με θέμα: «Βία κατά των Γυναικών - Η λέξη που δε λες».

                                                                   Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Πολιτικών

                                                                             Νικόλαος Σωτηρακόπουλος

ΛΕΝΕ ΟΤΙ…

Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα αγοράσεις, όπως.
Η συμπεριφορά, το ήθος, η τιμιότητα, και η ακεραιότητα.
Και εγώ αφελέστατα ερωτώ
-Τα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα;
Ποιος τα έχει ανάγκη;
Τα έχασε κάνεις για να τα βρού-
με εμείς;;;

Δε νομίζω!!!

Τι όμορφη πλατεία που είχαμε και πως την καταντήσατε;!

Τι όμορφη πλατεία που είχαμε και πως την καταντήσατε;!
Τι δεν μας θυμίζει εμάς τους παλαιότερους;!

"Αν το πουλί σας είναι τόσο σκληρό όσο ο αγκώνας σας...θα είμαι στο δωμάτιο 202"!!!

Μία γυναίκα ήταν στη reception του ξενοδοχείου της και περίμενε να πάρει το κλειδί της. 
Καθώς περίμενε έρχεται δίπλα της ένας τύπος και κατά λάθος την χτυπά με τον αγκώνα του στο στήθος. Μες την ντροπή του προσπαθούσε να βρει μια καλή δικαιολογία. 
Της λέει λοιπόν: 
"Αν η καρδιά σας είναι τόσο μαλακή όσο το στήθος σας...ελπίζω να με συγχωρέσετε" 
Και απαντάει αυτή: 
"Αν το πουλί σας είναι τόσο σκληρό όσο ο αγκώνας σας...θα είμαι στο δωμάτιο 202"!!!